سایت رسمی انتشارات نیلوفر

درباره نیلوفر

نیلوفر آبی مهم‌ترین نشست در یوگاست. به طور کلی یکی از مهم‌ترین نماد‌ها در هند باستان و مبین رسیدن به روشنایی درونی به قول بودائیان (روشن شدگی) یا اشراق است. در یونان باستان نیلوفر را گیاه فراموشی (فراموشی ناشی از خلسه و رویابینی) می‌دانستند. نقوش آن در بناهای ایران باستان از جمله تخت جمشید دیده می‌شود. نقش نیلوفر در حجاری‌های طاق بستان (بغستان) هم حک شده است که ایزدمهر را پشت سر شاه نشان می‌دهد. شاه در این نقش، بر نیلوفر بزرگی ایستاده است.

نیلوفر گیاهی است خودرو و بسیار سرسخت که به سرعت رشد می کند. چنان چه درختی یا تکیه گاهی بیابد از آن بالا میرود تا به خورشید نزدیک‌تر شود.
گل‌های نیلوفر در تاریکی شب بسته می‌شوند و با دمیدن آفتاب می شکفند. نیلوفر آبی ریشه در گل و لای و کف مرداب دارد و خود را از اعماق تاریکی بالا می کشاند تا به روشنایی برسد.

انتشارات نیلوفر در سال ۱۳۵۶ تاسیس شد. تا کنون بیش از ۷۰۰ عنوان کتاب در حوزه‌های ادبیات داستانی، ادبیات نمایشی، نقد ادبی، فلسفه، شعر، اسطوره و دین منتشر کرده است.