داستان پداگوژیکی

داستان پداگوژیکی

آ. س. ماکارنکو
مترجمنیره توکلی
نوع جلدگالینگور – رقعی
تعداد صفحات1014
سال چاپ1400
تعداد جلد1
نوبت چاپ2
بارکد ملی9786226654616
280,000 تومان

جایی که “می شود با پری ها دوست شد”

پیش از آنکه با بینش های ساده انگارانه و عوامانه ای مانند “سر و ته یک کرباس” و “سگ زرد برادر شغال است” آثار بزرگانی چون ماکارنکو و شرلوخوف را، به صرف زندگی و کار در زمان استالین، مظهر استالینیسم بدانیم؛ و پیش از آنکه، به این بهانه، انقلاب اکتبر و هرگونه آرمان عدالتخواهی و سوسیالیسم را نفی کنیم، بهتر است نگاه دیگری به آثار و تفکر آن ها و تأثیرشان در کل زندگی انسان بیفکنیم.

کنشگری ماکارنکو، خلاقیت هنری او و رمان پداگوژیکی فرسنگ ها با تصوری ساده انگارانه از کار حزبی و در خدمت حزب بودن فاصله دارد. همین خلاقیت و نافرمانی او از خشک اندیشان حزبی بی مایه بود که باعث شد از کار کناره گیری کند. اما این به معنای چشمپوشی از آرمان سوسیالیم نبود.

1 دیدگاه. دیدگاه تازه ای بنویسید

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست