کیمیاگر-معرفت

کیمیاگر معرفت

فریدالدین رادمهر
نوع جلد: گالینگور – وزیری
سال چاپ: 1392
تعداد صفحات: 574
تعداد جلد: 1
نوبت چاپ: 1
بارکد ملی: 9789644485268
تومان ۳۳,۰۰۰

کیمیاگرِ معرفت (زندگانی و گفته ها و اندیشه های ذوالنون)

فریدالدین رادمهر

 

کیمیاگرِ معرفت: در روزگار ما کتاب مستقل و جامع در وصف ذوالنون نوشته نشده است. مستشرقانی نظیر مارگارت اسمیت و رینولد آلن نیکلسون و آسین پالاسیوس به اهمیت ذوالنون واقف بودند و در برخی مرقومات خود به آن اشاره کردند بی آنکه فرصتی یابند، تا آن را کامل و مرتب عرضه دارند.

مولف این کتاب “کیمیاگر معرفت” کوشیده تا تمامی مطالب مربوط به ذوالنون را مدنظر قرار دهد و آنچه او گفته است، بیابد و در این کتاب درج کند. آنچه در وصف ذوالنون گفته اند و خودِ او نیز گفته بیشتر به زبان عربی است.

نقل عین مطالب عربی همراه با ترجمۀ آنها، بخصوص نقل مضامین کلّی آنها، خواننده را با اصل متن آشنا می کند و مضمون فارسی آنها هم هست تا به راحتی خواننده کتاب را در دست گیرد. متن قصیدۀ ذوالنون دربارۀ کیمیا نیز از روی نسخه خطی، برای نخستین بار در این کتاب “کیمیاگر معرفت” درج شد تا نمونه ای از رسائل ذوالنون نیز که نسبتاً کم است، تقدیم خواننده شود.

 

در همین زمینه

تومان ۳۳,۰۰۰
فهرست