اعترافات ژان ژاک روسو

اعترافات

ژان ژاک روسو
نوبت چاپ: 9
تعداد جلد: 1
تعداد صفحات: 845
سال چاپ: 1397
نوع جلد: شومیز – جیبی
بارکد ملی: 9789644482847
مترجم: مهستی بحرینی
تومان ۳۷,۵۰۰

پشت جلد اعترافات

نویسنده : ژان ژاک روسو

مترجم : مهستی بحرینی

این یگانه تصویری است که از انسان وجود دارد و به احتمال تا ابد همین یک تصویر وجود خواهد داشت. تصویری که دقیقاً از روی طبیعت کشیده شده و چهرۀ راستین او را ترسیم کرده است. هر که هستید، ای کسانی که تقدیر یا اعتماد من شما را حاکم بر سرنوشت این دفتر کرده است، به خاطر شوربختی هایم، به خاطر احساسات و عواطفتان، و به نام نوع بشر از شما تمنا دارم که این اثر یگانه و سودمند را از میان نبرید. اثری که می تواند در مطالعۀ احوال بشر، مطالعه ای که بی گمان هنوز آغاز نشده است، به عنوان نخستین معیار مقایسه به کار رود و نیز تمنا دارم تنها یادگار با ارزشی را که حرمت بخش خاطرۀ من است و نمودار اخلاق و منش من و به دست دشمنانم تحریف نشده است، از بین نبرید و سرانجام، حتی اگر شما خود یکی از این دشمنان سرسخت باشید، دیگر به جسد خاکستر شدۀ من دشمنی مورزید و بیداد بی امان خود را تا زمانی که دیگر نه من و نه شما زنده نخواهیم بود، ادامه ندهید بلکه بتوانید دست کم یک بار شرافتمندانه در نزد خودگواهی دهید که بزرگوار و مهربان بوده اید، در جایی که می توانستید بدخواه و انتقامجو باشید: البته چنانچه بدی روا داشته در حق مردی که هرگز مرتکب بدی نشده و یا نخواسته است بشود، بتواند نام انتقام به خود بگیرد.

در همین زمینه

تومان ۳۷,۵۰۰
فهرست