آن سوی دیوار
موسیقی پیوند دهنده است و اگر سلیقه‌ی موسیقایی مشترک باشد، آدم به راحتی دوستان جدید پیدا می‌کند. یکی از پایه‌های دوستی من و محمد حیاتی همین موسیقی راک بود. من نوازنده گیتار الکتریک بودم و محمد مخاطبی حرفه‌ای. هم کلاس بودیم و در مقطع کارشناسی ارشد، ادبیات انگلیسی می‌خواندیم. آن موقع داستان‌ها و ترجمه‌هایمان را برای نشریات و ماهنامه‌ها میفرستادیم و آنها هم چاپ می‌کردند و ما آدرس تمام دکه‌های شهر را حفظ بودیم. یک بار، با هم، یک مقاله راجع به پینک فلوید ترجمه کردیم. کارِ تر و تمیزی از آب در‌آمد، چون هر دو عاشق راجر واترز بودیم…
با کتاب جذاب سفرنامه تاورنیه دوباره ایران را بشناسید
ژان باپتیست تاورنیه جهانگردی بود که شش بار به ایران سفر کرد و در هر سفرش به تمام جزئیات و ویژگی‌‌های ایران توجه کرده است. مجموع سفرها و خاطرات و مشاهدات او درباره ایران، کتاب سفرنامه تاورنیه را تشکیل داده است. تاورنیه در عصر صفویان به ایران سفر کرده بود و در کتابش درباره هر چیزی که به ایران ربط دارد، صحبت ‌‌می‌کند. در سفرنامه تاورنیه راجع به مساحت ایران، گل و گیاه‌‌ها، حیوانات و پرندگان ایران، ارمنیان و زرتشتیان ایران زمین، بیماری‌‌ها و آداب رسوم ایرانیان، و مهمانی‌‌ها و خوراکی‌‌های مردم ایران می‌خوانید. تاورنیه، جهانگرد قرن هفدهم تاورنیه در…
فهرست