ادبیات فرانسه را از کجا شروع کنیم؟
ادبیات فرانسه مجموعه ای از آثار مکتوب به زبان فرانسوی است که در محدوده جغرافیایی و سیاسی فرانسه تولید می شود. زبان فرانسوی یکی از پنج زبان اصلی رومی بود که از لاتین مبتذل در نتیجه اشغال رومیان اروپای غربی ایجاد شد. از قرون وسطی، فرانسه از موقعیت استثنایی در زندگی فکری اروپا برخوردار بوده است. اگرچه فرهنگ ادبی آن شخصیت واحدی ندارد که بتوان تأثیر آن را با تأثیر دانته ایتالیا یا شکسپیر انگلیس مقایسه کرد. اما در دوره های متوالی شاهد تأثیرگذاری نویسندگان و زبان آنها بسیار فراتر از مرزهای آن بوده است. در قرون وسطی، به دلیل…
ادبیات روسیه رو از کجا شروع کنیم؟
یکی از شگفتی‌های ادبیات روسیه در قرون اخیر، تأثیر تاریخ پرفراز و نشیب و جذاب این سرزمین پهناور است که زادگاه نویسندگان بزرگ و تأثیرگذاری در ادبیات روسیه و ادبیات جهان بوده است. سیر تکاملی ادبیات روسیه، با فراز و نشیب‌های تاریخی این کشور پیش رفته و سبب خلق شاهکارهایی در این سرزمین شده که مخاطبین پرطرفداری در سرتاسر جهان به این ادبیات و آثار، وفادارند. آثار ادبی قرن بیستم روسیه از تنوع در فرم و شیوۀ ادبی و سبک نگارش برخوردار است، چنانکه نمی‌توان آثار این قرن را در یک واحد مشترک گنجاند. همین امر باعث معرفی دورۀ رشد…
فهرست