در شرایط کرونایی چگونه سفر کنیم؟ این روزها به خاطر شرایط کرونایی سفر رفتن خطرناک شده است. بعضی‌ها به خاطر این شرایط سفر رفتن را کنار گذاشته اند. بعضی‌ها سفر کاری می‌روند. عده‌ای هم هستند که معتقدند باید زندگی و سفر را با توجه به شرایط جدید تغییر داد. یعنی سبک سفر رفتن‌مان را عوض کنیم یا اصول بهداشتی را سخت‌تر از قبل رعایت کنیم. در این مقاله می‌خواهیم راجع به سفرکردن در دوران کرونا صحبت کنیم و به این سوال جواب دهیم که آیا می‌توان با وجود پاندمی جهانی سفر رفت؟   بهترین و درست‌ترین کار سفر نرفتن است…
فهرست